Powrót

SUP Nowy Sącz - Projekt pn. "Jestem niepełnosprawny i chcę pracować"

Informujemy, iż Spółdzielnia Socjalna SerwiS z Tarnowa przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej realizuje zadanie pn. „Jestem niepełnosprawny i chcę pracować". Projekt skierowany jest m.in. do mieszkańców Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:
 • osoby w wieku powyżej 30. roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • zamieszkałe w województwie małopolskim na terenie powiatów: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski, dąbrowski,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.
W ramach projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:
 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu - opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika projektu przez doradcę klienta (80 osób),
 • indywidualne pośrednictwo pracy (80 osób),
 • wsparcie motywacyjne (80 osób),
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (80 osób),
 • warsztaty aktywizacyjne (dla 80 osób),
 • warsztaty komputerowe (72 osoby),
 • szkolenia zawodowe (70 osób),
 • staże zawodowe (75 osób),
 • stypendia za udział w warsztatach aktywizacyjnych, komputerowych, stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego (75 osób),
 • zwrot kosztów dojazdu Uczestników projektu na staże zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 27.09.2016 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?