Powrót

PUP Lublin - Projekt pn. „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż od dnia 6.03.2017 r. do 30.04.2017 r. prowadzi nabór kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w ww. projekcie.

W ramach projektu organizator zapewnia:

  • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (6 godz.),
  • przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 22 000 zł),
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu bieżących problemów pojawiających się w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz.).

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 1.03.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?