Powrót

PUP Grodzisk Mazowiecki - Szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 8.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O skierowanie na szkolenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy, należące do jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  • kobiety;
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane nieprzerwalnie powyżej 12 miesięcy);
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?