Powrót

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji to 23 000 zł brutto.

Zapraszamy do współpracy podmioty, przedszkola lub szkoły zainteresowane stworzeniem nowych miejsc pracy w swoich firmach. Wniosek, formularz (załącznik nr 6) i regulamin są dostępne do pobrania:

  • w pokoju nr 109 (I piętro siedziby urzędu),
  • na stronie internetowej www.pupgm.internetdsl.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w pokoju nr 109 (I piętro siedzibu urzędu), pod numerem tel. 22 734 57 21 lub na stronie internetowej.

Wnioski wraz z załącznikiem należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11A.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?