Powrót

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)".

Nabór jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe.

Maksymalna kwota refundacji to 23 000 zł brutto.

Wniosek, formularz (załącznik nr 6) i regulamin są dostępne do pobrania w pokoju nr 109 (I piętro siedziby urzędu) i  na stronie internetowej.

Wnioski wraz z załącznikiem należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11A.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?