Powrót

PUP Grodzisk Mazowiecki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 20.03.2017 r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

Nabór jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe.

Na prace interwencyjne kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Prace interwencyjne to: zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę na okres 9 miesięcy z refundacją przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie ok. 945 zł za każdy miesiąc.

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w pokoju nr 109, 110 - I piętro oraz pod numerem tel. 22 755 55 86, wew. 105, 132 lub na stronie internetowej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzedu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11A, w pokoju nr 106, I piętro.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, 16.03.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?