Powrót

PUP Gostynin - Program pn. "Praca dla młodych"

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w 2017 r. kontynuuje program pn. "Praca dla młodych" i od 1.01.2017 r. wydaje i przyjmuje wnioski o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków trwa od 1.01.2017 r. do wyczerpania limitu środków na 2017 r.

Zasady:

  • Ustawowa refundacja wynagrodzeń, tj. 2000 zł + składki na ubezpieczenia społeczne płatnika składek (emerytalna, rentowa, wypadkowa) od refundowanego wynagrodzenia.;
  • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej na 24 miesiące, w tym refundacja przez okres 12 miesięcy.   

Druki są dostępne do pobrania: ze strony internetowej urzędu w zakładce Dla pracodawców/ Refundacja przez 12 miesięcy (...)  lub w urzędzie pracy - II piętro, pok. 25.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, 24.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?