Powrót

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 20 000 PLN

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30. roku życia bez pracy, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 23, II piętro lub ze strony internetowej  z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, 10.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?