Powrót

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 20 000 PLN

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 30 osób (w tym 15 mężczyzn i 15 kobiet) w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 23, II piętro lub ze strony internetowej  z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, 10.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?