Powrót

PUP Głogów - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje o możliwości udziału w robotach publicznych.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego, dla którego określono II profil pomocy,  przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

W przypadku złożenia wniosku przez gminę, gmina może wskazać pracodawcę, u którego wykonywane będą roboty publiczne.

Roboty publiczne organizowane są na stanowiskach: pracownik gospodarczy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie, 19.03.2019 r.