Powrót

PUP Brzesko - Projekt pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawa sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego.
 
Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
 
Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski, w tym m.in.:
  • osoby bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy,
  • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, 21.03.2019 r.