Powrót

PUP Brzesko - Nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników

Od 5 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców.

Do 4 stycznia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, 8.12.2016 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?