Powrót

MUP Lublin - Wsparcie osób niepełnosprawnych

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do składania wniosków na różne formy wsparcia.

Aktualnie urząd prowadzi nabór wniosków m.in. o:

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone po dniu otrzymania przez MUP w Lublinie środków PFRON na ww. cel – zgodnie z art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać również pod numerem telefonu 81 466 52 12.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?