Powrót

GUP Kraków - Szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe i sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym, o przyznanie bonów szkoleniowych oraz wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminu lub wydania licencji należy składać na Dzienniku Podawczym urzędu – pokój 119.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie realizuje takich form jak:

  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • pożyczka szkoleniowa.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 24.01.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?