Powrót

GUP Kraków - Projekt pn. "Przekraczamy granice. Push the limits"

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przekraczamy granice. Push the limits", realizowanym w ramach POWER. Celem projektu jest szerokie wsparcie w aktywizacji zawodowej, obejmujące m.in. udział w dwumiesięcznych stażach zagranicznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie biorą udziału w żadnych kursach/szkoleniach (finansowanych ze środków publicznych);
  • są zarejestrowane w urzędzie pracy nieprzerwanie przez min. 6 miesięcy (dotyczy osób w wieku 18-24 lata) oraz min. 12 miesięcy (dotyczy osób w wieku 25-35 lat);
  • mają wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) lub średnie zawodowe.

Do projektu zapraszamy osoby znające w stopniu podstawowym język obcy (pozom A2, preferowana znajomość języka kraju, w którym odbędzie się staż – niemiecki lub angielski).

Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie sa dostępne na stronie internetowej urzędu.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 24.01.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?