Powrót

GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” współfinansowanego z EFS w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 19.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 19.06.2019