Powrót

GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nabór jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 1.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 19.06.2019