PUP Pszczyna - Nieodpłatna pomoc prawana

Stowarzyszenie "DOGMA" jest organizacją pozarządową, która prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

PUP Pszczyna - Nabór do projektu pn. „Pewnie na rynku pracy”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy osób...

PUP Pszczyna - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został wydłużony do 31 maja 2017 roku do godz. 14.00.

WUP Białystok - Spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym służby w Policji.

PUP Przeworsk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że 23.05.2017 r. wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Przeworsk - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że 23.05.2017 r. wznawia nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Przemyśl - Spotkanie informacyjne nt. funduszy europejskich

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także dotacje na założenie działalności w sektorze ekonomii społecznej jak...

PUP Przemyśl - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o naborze wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (III)" - POWER.

PUP Oleśnica - Projekt pn. "Dolnośląskie Kobiety Biznesu"

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje o projekcie pn. "Dolnośląskie Kobiety Biznesu" realizowanym przez Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński.

PUP Oleśnica - Staże w ramach programu POWER dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy prosi osoby bezrobotne do 30. roku życia, zainteresowane odbyciem stażu, o pilny kontakt z doradcą klienta.

PUP Wejherowo - Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie prowadzi zapisy na szkolenia grupowe.

PUP Wejherowo - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie...

PUP Wejherowo - Zapisy na bezpłatne szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie prowadzi zapisy na bezpłatne szkolenia.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą Promedica Care

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 12 czerwca 2017 roku w godz. 11.00 – 13.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z o.o., która poszukuje...

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne - praca w firmie Amazon

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 12.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. rekrutującą dla firmy AMAZON, na...

PUP Ząbkowice Śląskie - Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 14 lipca 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia".

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu konkursowego pt....

PUP Dębica - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 22 maja 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?