PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych do składania wniosków.

PUP Elbląg - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkającej na terenie miasta Elbląga) środków z PFRON-u na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Elbląg - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z PFRON-u zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

PUP Elbląg - Nabór wniosków o staż dla długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje pracodawców o naborze wniosków o zorganizowanie stażu na okres do 4 miesięcy.

PUP Elbląg - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

PUP Ełk - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PUP Ełk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PUP Dębica - Program pn. ,,Aktywny Samorząd"

Głównym celem programu jest jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

PUP Dębica - Spotkanie dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, że w dniu 22.08.2018r. o godz. 10:00 w sali 16B tutejszego urzędu odbędzie się spotkanie osób bezrobotnych z przedstawicielem Medyczno-Społecznego Centrum...

PUP Wołomin - Przydatne informacje dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zaprasza pracodawców do zapoznania się z przydatnymi informacjami w przypadku rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru...

PUP Wołomin - Harmonogram zajęć

PUP Wołomin zaprasza do zapoznania się z harmonogramem zajęć organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w okresie sierpień - wrzesień...

UP Gdańsk - 20 tys. zł na start. Pod koniec sierpnia rusza nabór wniosków na dotację

Od 20 do 24 sierpnia osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej będą mogły składać wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego na ten cel.

PUP Opole - Projekt pn. „Wejdź na ścieżkę sukcesu!”

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu, w ramach którego przewidziano: bezpłatne szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz 5-miesięczne staże...

PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób zamieszkujących obszary wiejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 15 do 16 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w...

PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 17 do 18 września 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla osób...

PUP Opole - Zajęcia informacyjne nt. założenia własnej firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zaprasza osoby zainteresowane ubieganiem się o fundusze na samozatrudnienie do udziału w zajęciach informacyjnych pn. „Dotacja na założenie własnej działalności...

PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 27 do 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dla osób...

PUP Opole - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że 16 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

PUP Opole - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy.

PUP Malbork - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?