PUP Olkusz - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje o aktualnych naborach wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

PUP Jarosław - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia. Umowa będzie realizowana z projektu „Aktywizacja osób...

PUP Jarosław - Prace interwencyjne

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu (zakwalifikowane do II profilu pomocy), które w swoim...

PUP Zgierz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia w ramach aktywizacji osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż kontynuuje przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Zgierz - Aktywizacja osób po 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w...

PUP Zgierz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy, ze środków Funduszu Pracy.

PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Modelez

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczy stanowiska pracownik produkcji/operator maszyn firmy Modelez w Skarbimierzu.

PUP Włocławek - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Włocławek - Nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej: "ABC przedsiębiorczości", które odbędą się w terminie od 12.02.2018 do...

PUP Włocławek - Nabór na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium.

PUP Włocławek - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

PUP Włocławek - Dotacje na założenie własnej firmy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

PUP Łomża - Projekt pn. "Dziś bierni - jutro aktywni (IV)"

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że Rada Rynku Pracy określiła w 2018 r. priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Września - Bezpłatne szkolenia i staże

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: "Nie dla wykluczenia – tak dla integracji" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.

PUP Wrocław - Nabór wniosków dla pracodawców

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, w szczególności:

PUP Białystok - Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Chełm - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oferuje dotacje na założenie firmy. Nabór będzie prowadzony w terminie od 15.01.2018 do 19.01.2018 roku.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?