PUP Zabrze - Program Specjalny "Człowiek z inicjatywą III"

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do udziału w Programie Specjalnym „Człowiek z Inicjatywą III".

PUP Szczecin - Nabór na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza rekrutację na szkolenie grupowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego...

PUP Racibórz - Ogłoszenie o naborze kandydatów do Zakładu Karnego w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu naborze kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU...

PUP Suwałki - Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień dotyczące naboru do służby przygotowawczej oraz służby w ramach Ochrony...

PUP Zabrze - Praca z EURESem - Twoim sukcesem!

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął II edycję projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

PUP Piła - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

PUP Piła - Program dla osób powracających do Polski

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą, finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

PUP Piła - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o organizację dla 10 osób prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy, w tym 6 miesięcy refundacji wynagrodzenia w wysokości 500 zł miesięcznie...

PUP Piła - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o bony stażowe dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim...

PUP Piła - Dotacje na założenie firmy dla osób powracających do Polski

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza osoby bezrobotne, które powróciły z pracy za granicą
do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu...

Praca w Holandii - zbiór borówki

Zagraniczny pracodawca poszukuje kandydatów do pracy przy zbiorze borówki w Holandii.

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)”...

PUP Dębica - Projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje od 1.01.2017 r. projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

PUP Dębica - Aktywizacja osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje od 1.01.2017 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...

PUP Dębica - Program specjalny „Przełamać bariery”

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje program specjalny pn. „Przełamać bariery" w oparciu o środki Funduszu Pracy. Program jest skierowany do osób bezrobotnych, dla których został ustalony III...

PUP Nowy Tomyśl - Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu informuje o możliwości składania wniosków do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

PUP Nowy Tomyśl - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (III)".

PUP Nowy Tomyśl - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PUP Nowy Tomyśl - Plan szkoleń na 2017 rok - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2017 roku, finansowanych ze środków POWER.

PUP Nowy Tomyśl - Plan szkoleń na 2017 rok - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?