PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30...

PUP Gostynin - Program pn. "Praca dla młodych"

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w 2017 r. kontynuuje program pn. "Praca dla młodych" i od 1.01.2017 r. wydaje i przyjmuje wnioski o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów...

PUP Gostynin - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób do 30. roku życia, które zainteresowane są przyznaniem bonu...

PUP Gostynin - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, w terminie od 1.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

PUP Gostynin - Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, które zainteresowane są przyznaniem bonu...

PUP Gostynin - Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej...

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że do 28 lutego (włącznie) można składać wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 22 lutego 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 22 lutego 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

PUP Białystok - Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2.03.2017 r. o godz....

PUP Gostynin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od 13.02.2017 r. do 28.02.2017 r. jest prowadzony nabór wniosków pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie...

PUP Gostynin - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Społecznego.

PUP Września - Nabór wniosków o staż POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)".

PUP Września - Nabór wniosków o staż WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)".

PUP Września - Dotacje na założenie firmy POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Września - Dotacje na założenie firmy WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

PUP Września - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)".

PUP Września - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)" .

PUP Piła - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?