WUP Warszawa - Harmonogram warsztatów i spotkań informacyjnych w IV kwartale realizowanych przez CIiPKZ w filii WUP w Ciechanowie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i do udziału w zajęciach warsztatowych oraz spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Filii...

MUP Kielce - Komunikat uzupełniający w sprawie naboru stażowego 18-22 września

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż w związku z tym, iż liczba złożonych wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu POWER przekracza możliwości finansowe urzędu, staże, które mają...

MUP Kielce - Projekt pn. "Idealny Pakiet"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż pracodawcy cały czas mogą korzystać z możliwości, jakie daje projekt pn. "Idealny Pakiet".

PUP Nysa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. "Przyszłość zaczyna się dziś"

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przyszłość zaczyna się dziś".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór do grupy szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór do grupy szkoleniowej pn. "Programowanie stron www" z projektu "Siła kwalifikacji!".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Zamość - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Krotoszyn - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wraz z Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają pracodawców do udziału w spotkaniu...

PUP Oleśnica - Zmiany w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1 października 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Jej głównym celem...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 144,3 tys. zł z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, powyżej 30. roku...

PUP Oleśnica - Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po 31 grudnia 2018 r.

PUP Jarosław - Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim - konferencja 27 września 2017 r.

Powiat Jarosławski i Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu są inicjatorami „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim".

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków pracodawców o przyznawanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

PUP Nysa - Nabór wniosków na szkolenia finansowane z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Włocławek - Dotacje na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że osoby powyżej 30. roku życia chcące skorzystać z dotacji na założenie własnej firmy, mogą skorzystać z projektów urzędu.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?