Powrót

Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii

Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii

W tym rozdziale przedstawiamy zbiór większości istotnych spraw, które warto bądź należy załatwić przed powrotem do Polski z Wielkiej Brytanii.

Zostały one omówione w następujących artykułach:

 • Dom i mieszkanie
  W jaki sposób rozwiązać umowę najmu, jakie przysługują nam prawa
  i jakie mamy obowiązki.
 • Finanse
  Czy po powrocie do kraju należy zamknąć zagraniczne konto bankowe? W jaki sposób przewieźć bądź przesłać pieniądze do Polski i wystąpić o kredyt mieszkaniowy jeszcze przed powrotem do kraju?
 • Podatki
  W jaki sposób rozliczyć się przed powrotem z urzędem skarbowym i jak ubiegać się zwrot nadpłaconego podatku?
 • Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii
  Podstawowe dokumenty od pracodawców, okres wypowiedzenia, odprawy, prawa pracownicze i dochodzenie roszczeń.
 • Świadczenia społeczne
  Na jakich zasadach można ubiegać się o transfer brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych, emerytury lub świadczeń rodzinnych?
 • Świadczenia zdrowotne
  Warunki korzystania z brytyjskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych po powrocie do Polski.
 • Dzieci
  W jaki sposób przygotować się do powrotu do kraju z dziećmi?