Sezon ślubny w pełni – uzyskaj online odpis aktu małżeństwa

Małżeństwo to oczywiście same przyjemności, ale… i kilka formalności. Nasze zadanie w tym związku? Ułatwiać!

Formularz U1 – jak go uzyskać w Wielkiej Brytanii?

Decyzja podjęta – wracasz. Pierwsze z wątpliwości, jakie się pojawią, to: co załatwić przed wyjazdem, czego lepiej dopilnować będąc jeszcze w Wielkiej Brytanii.

Świadczenia społeczne

Wracając do Polski po okresie pracy za granicą, musimy zadbać o załatwienie przed wyjazdem wszelkich formalności związanych ze świadczeniami społecznymi.

Zdrowie

Wracając do kraju po okresie dłuższego pobytu za granicą, powinniśmy upewnić się co do tego, czy przysługuje nam prawo do opieki zdrowotnej na terenie Polski.

Rodzina

Jeżeli za granicą przebywaliśmy razem z rodziną, decydując się na powrót do kraju, będziemy musieli załatwić związane z tym formalności.

Finanse osobiste

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Podatki

Praca w dwóch krajach w ciągu tego samego roku podatkowego może oznaczać konieczność rozliczenia się z podatków w obu tych państwach.

Działalność gospodarcza

Jedną z aktywności po powrocie do kraju może być założenie działalności gospodarczej. Dzięki niej można przenieść na grunt polski rozwiązania z innych krajów oraz wykorzystać zdobyte za granicą...

Praca

Poszukiwania pracy w Polsce najlepiej zacząć już na etapie planowania powrotu. Ideałem jest sytuacja, w której znajdziemy zatrudnienie w kraju jeszcze podczas pobytu za granicą i wrócimy do Polski...

Formalności po powrocie

Pamiętajmy, że po przyjeździe do kraju powinniśmy uregulować wszelkie kwestie formalne związane z naszym powrotem. Jest to niezbędne, jeżeli chcemy przygotować sobie grunt do życia w Polsce.

Przeprowadzka

Warto wiedzieć, że nasze osobiste mienie przywożone z państw Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zapłaty cła, a przywożone z państw nienależących do UE jest z niego zwolnione po spełnieniu...

Formalności przed - USA

Praktyczne informacje o formalnościach i dokumentach, które należy załatwić przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych.

Formalności przed - Wielka Brytania

Szczegółowe informacje o dokumentach, które powinniśmy zgromadzić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii.

Formalności przed - Irlandia

Szczegółowe informacje o dokumentach, jakie należy zebrać przed wyjazdem z Irlandii.

Formalności przed powrotem

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Czy książeczkowy dowód osobisty pozostaje ważny pomimo wprowadzenia dowodów plastikowych?

Pamiętajmy, że po przyjeździe do kraju powinniśmy uregulować wszelkie kwestie formalne związane z naszym powrotem. Jest to niezbędne, jeżeli chcemy przygotować sobie grunt do życia w Polsce.

Czy zmiana nazwiska za granicą jest uznawana w Polsce?

Pamiętajmy, że po przyjeździe do kraju powinniśmy uregulować wszelkie kwestie formalne związane z naszym powrotem. Jest to niezbędne, jeżeli chcemy przygotować sobie grunt do życia w Polsce.

Poszukiwanie pracy w Polsce

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.