PUP Lubaczów - Refundacja pracodawcy części kosztów przy zatrudnieniu osoby do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie informuje, że od 21.06.2017 r. uruchamia nabór wniosków o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na...

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Człuchów - Projekt pn. "Praca dla nas"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Praca dla nas 2017" w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

MUP Kielce - Nabór wniosków na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny,...

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne

W dniach od 3.07.2017 r. do 4.07.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 15 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej...

PUP Rzeszów - Dotacje na założenie firmy

Informujemy, że w dniach od 3.07.2017 r. do 4.07.2017 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzonych będzie 20...

PUP Człuchów - Projekt pn. "Nowe perspektywy 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. "Nowe perspektywy 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

PUP Człuchów - Program Regionalny "Gryf"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje Program Regionalny „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – Gryf".

PUP Nowy Sącz - Szansa na lepsze jutro!

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST prowadzi nabór do projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mowy i słuchu (kod L) z terenu miasta Nowego...

PUP Piła - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

PUP Piła - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o organizację dla 2 osób prac interwencyjnych na okres 8 miesięcy, w tym 5 miesięcy refundacji wynagrodzenia w wysokości 500 zł miesięcznie...

PUP Piła - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach...

PUP Piła - Staże dla kobiet

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o naborze wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu...

I urodziny miejskiego Preinkubatora

Blisko rok temu dzięki współpracy Urzędu Miasta Białegostoku oraz sieci Inkubatorów AIP w przestrzeni miejskiej powstał pierwszy miejski Preinkubator Przedsiębiorczości, pozwalający na...

Konkurs na mikrodotacje do 5000 zł

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja wraz z Partnerem Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza 2. nabór na mikrodotację w...

PUP Wołomin - Laboratorium zatrudnienia - zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie Laboratorium zatrudnienia. Jeśli masz trudności ze znalezieniem pracy lub z jej utrzymaniem, zgłoś się. Szukanie...

PUP Wołomin - Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, rozmieszczone w gminach i...

PUP Wołomin - Spotkanie informacyjne dotyczące spółdzielni socjalnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane do osób, które chcą się dowiedzieć jak założyć i na...

PUP Poznań - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach dofinansowania...

PUP Poznań - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach refundacji części...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?