PUP Szczecin - Wznowienie naboru wniosków o organizację robót publicznych

Z dniem 5.01.2017 r. wznawia się nabór wniosków o organizację robót publicznych. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu...

PUP Suwałki - Zgłoszenie oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, iż od 1.01.2017 r. zmienił się sposób elektronicznego zgłaszania ofert pracy. Strona pup.suwalki.pl jest nieaktywna. Chcąc zgłosić elektronicznie ofertę...

PUP Białystok - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rezerwa 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że warunkiem niezbędnym do ubiegania się przez tutejszy urząd o rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu...

PUP Białystok - Projekt partnerski pn. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o trwającym naborze wniosków, który jest realizowany w ramach projektu pn. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność" w ramach Regionalnego Programu...

PUP Białystok - Projekt pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o trwającym naborze wniosków, który jest realizowany w ramach projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)" w ramach...

PUP Białystok - Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o trwającym naborze wniosków, który jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i...

PUP Nysa - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że posiada środki finansowe na realizację prac interwencyjnych.

PUP Nysa - Dostępne środki

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że posiada środki finansowe na realizację staży, robót publicznych oraz dofinansowania do zatrudnienia pracowników w wieku 50+.

PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Anowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza serdecznie na spotkanie dotyczące rekrutacji na stanowisko pracownika montażu (prace proste przy montażu drukarek).

PUP Ząbkowice Śląskie - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

PUP Suwałki - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje o rozpoczęciu od dnia 16 stycznia 2017 r. naboru wniosków o zorganizowanie staży współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Suwałki - Animex Foods poszukuje pracowników

Firma Animex Foods Spółka Sp. z o.o., Sp.k O/w Suwałkach poszukuje kandydatów do pracy.

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. "Bierny dziś - aktywny jutro’’

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w...

MUP Olsztyn - Nabór wniosków

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 10.01.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na różne formy wsparcia.

UPPO Olsztyn - Nabór wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.01.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Oleśnica - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabory wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nowy nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy.

PUP Ząbkowice Śląskie - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o staż - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu...

PUP Ząbkowice Śląskie - Rekrutacja do projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. realizującą projekt pn. „Aktywizacja...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?