PUP Słupca - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy zaprasza osoby zainteresowane bonem na zasiedlenie do składania wniosków o przyznanie bonu.

PUP Słupca - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy zaprasza osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Słupca - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

PUP Wrocław - Trwa rekrutacja na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poszukuje kandydatów, wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, do udziału w szkoleniu: „Pracownik magazynu + uzyskanie uprawnień kierowcy wózków...

PUP Pułtusk - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w terminie 18-21 maja 2017 r.

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - RPO WM

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 61 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Płock - Prace interwencyjne

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

MUP Olsztyn - Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie posiada jeszcze wolne środki na refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO współfinansowanego ze środków Europejskiego...

MUP Olsztyn - Dotacje na założenie firmy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie posiada jeszcze wolne środki na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

PUP Toruń - Nabór na szkolenie grupowe - Kierowca-operator wózków jezdniowych...

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza nabór na szkolenie grupowe pn. "Kierowca-operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz elementami gospodarki magazynowej".

PUP Toruń - Harmonogram naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w II kwartale 2017 r. Harmonogram będzie aktualizowany cyklicznie - raz na...

PUP Toruń - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza nabór na szkolenie grupowe - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

PUP Radomsko - Nabór uczestników do programu "Zostań kierowcą"

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór uczestników do programu "Zostań kierowcą". Z programu skorzysta 20 osób bezrobotnych, które zostaną objęte usługami pośrednictwa pracy oraz...

PUP Radomsko - Nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 3 do 12 kwietnia 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi klientów).

PUP Kielce - Projekt pn. „Praca popłaca!”

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach zapraszają do udziału w ww. projekcie.

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja bezrobotnych 30+

Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

PUP Wyszków - Nabór wniosków o dotacje na założenie firmy w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" prowadzony będzie nabór wniosków w...

PUP Wyszków - Nabór wniosków o dotacje na założenie firmy w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" prowadzony będzie nabór wniosków w sprawie...

PUP Wyszków - Nabór wniosków na staże POWER

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?