PUP Wałcz - Odbiór PIT-11

Osoby, które w 2017 roku korzystały ze świadczeń pieniężnych (tj. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, szkolenia, staże) proszone są o odbiór PIT-11.

PUP Wałcz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uprzejmie informuje, że w okresie od 18.01.2018 r. do 26.01.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy...

PUP Iława - Zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zwraca się z prośbą do pracodawców o złożenie w tutejszym urzędzie informacji dotyczących ewentualnej chęci korzystania ze środków rezerwy KFS i wskazania zakresu...

PUP Inowrocław - Projekt pn. „Szczęśliwy maluch, mama gotowa do pracy - 2”

Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne poinformowało PUP w Inowrocław, że ogłasza nabór do projektu „Szczęśliwy maluch, mama gotowa do pracy-2”.

PUP Inowrocław - Badanie potrzeb pracodawców dotyczących zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

Z uwagi na potrzebę oszacowania zapotrzebowania pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd...

PUP Inowrocław - Staże dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30. roku życia. Nabór na poszczególne edycje 6-miesięcznych staży prowadzony będzie do maja...

PUP Inowrocław - Staże dla osób, które ukończyły 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób, które ukończyły 30. roku życia. Nabór na poszczególne edycje 6-miesięcznych staży prowadzony...

PUP Łódź - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że limit środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku wynosi 1 360 400 zł.

GUP Kraków - Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na wydarzenia w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy, które odbędą się w terminie 22-28 stycznia 2018 r. Tegoroczne przedsięwzięcie realizowane...

PUP Szczecin - Zezwolenia na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca.

PUP Szczecin - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy do 30...

DWUP Wrocław - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – ponad 6 mln zł dla dolnośląskich powiatów

Znany jest dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 92 tys. zł do 1,5 mln zł na szkolenia swoich...

PUP Strzelce Krajeńskie - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, że w okresie od 22.01.2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia...

PUP Krosno Odrzańskie - Zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje o zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

PUP Krosno Odrzańskie - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim ogłasza pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Krosno Odrzańskie - Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd pracy zaprasza pracodawców z terenu powiatu krośnieńskiego do złożenia zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok.

PUP Białystok - Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 1.01.2018 r. tutejszy urząd zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne...

PUP Września - Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że Rada Rynku Pracy określiła w 2018 r. priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

PUP Olkusz - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje o aktualnych naborach wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?