PUP Szczecin - Pracodawco! Jedna wizyta - sprawa załatwiona

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie dla usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia/przedłużenie na pracę sezonową zachęca do składania wniosków dotyczących...

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznowił rekrutację wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

PUP Brzesko - Aktualne oferty stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu zamieszczonymi w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia terminarz naborów wniosków na różne formy wsparcia w 2018 roku.

PUP Brzesko - Wykorzystaj komputer i Internet w poszukiwaniu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy do skorzystania z możliwości bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu oraz zasobów informacji zgromadzonych w Sali...

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznowił rekrutację wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Białystok - Staż w ramach „Programu 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku nadal prowadzi rekrutację do projektu konkursowego „Program 30+".

PUP Białystok - Nabór wniosków na bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" pozostały miejsca dla...

GUP Kraków - Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

PUP Inowrocław - REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie

PTE Oddział w Bydgoszczy zaprasza osoby bierne zawodowo powyżej 29. roku życia do uczestnictwa w projekcie pt. „REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie”.

PUP Chełm - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

PUP Chełm - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Radomsko - Roboty publiczne i prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych przyjmowane będą w biurze podawczym (sala obsługi klientów) do momentu...

PUP Radomsko - Szkolenia z KFS

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala...

PUP Radomsko - Dotacje na założenie firmy w ramach środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Radomsko - Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

PUP Radomsko - Nabór wniosków o staż w ramach EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Kielce - Badania, zabiegi rehabilitacyjne w ramach nowego projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?