Back

Sąd opiekuńczy

1. Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica
Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba, że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.