Back

Ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-05-09

Sprawdź, czy Tobie również będzie przysługiwać!

W Polsce zaczęto przyjmować pierwsze wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. Czy z tej pomocy skorzystać mogą również rodziny przebywające za granicą?

Kiedy możemy ubiegać się o świadczenie „Rodzina 500 plus”?

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełniać Wasza rodzina, jest zatrudnienie jednego z rodziców w Polsce lub sytuacja, w której dzieci mieszkają w kraju. Samo obywatelstwo polskie nie uprawnia do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie.

Dodatkowo pamiętajcie, że zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Przepisy unijne wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie, może jednak otrzymać najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

Który kraj wypłaci świadczenia rodzinne?

Instytucje unijne wymieniają się informacjami na temat pobierania świadczeń rodzinnych przez daną osobę. W sytuacji, gdy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobieracie świadczenie o podobnych charakterze, należy jedynie zdecydować, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustalając to, w którym państwie rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas państwem właściwym do wypłaty świadczeń jest to,  w którym mieszkają dzieci.

A jeśli świadczenie w drugim kraju jest wyższe?

Gdy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w kraju właściwym w pierwszej kolejności jest niższa od kwoty świadczeń należnych w drugim kraju, kraj ten przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli różnicę. W ten sposób rodzina może otrzymać jedną, najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodawstwa poszczególnych państw.

Z ogólnymi warunkami dotyczącymi świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” możecie zapoznać się na stronie Zielonej  Linii.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

Źródło:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html