Back

Przewóz zwierząt domowych

Tagi: Zwierzęta i rośliny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-08

Przewóz zwierząt domowych

Przewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski:

1) z państw członkowskich Unii Europejskiej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

  • mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem) lub
  • tatuażu (wytatuowanego numeru lub kombinacji cyfr i liter) – ta metoda identyfikacji zwierząt była akceptowana do dnia 3 lipca 2011 r., obecnie przywóz zwierząt oznakowanych przy pomocy tatuażu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy tatuaż jest czytelny i gdy właściciel może przedstawić zaświadczenie, że tatuaż wykonano przed 3 lipca 2011 r.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego
u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia.
W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w  terminach wyznaczanych przez lekarza dokonującego szczepienia  (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii dokonującego szczepień, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dla innych zwierząt towarzyszących - króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury, itp. - nie jest wymagana żadna dokumentacja.

W przypadku gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITIES), należy posiadać stosowne dokumenty. Organem udzielającym informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.

 

Warto wiedzieć

Przemieszczanie młodych psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, na terytorium RP i innych państw jest niedozwolone.

 

Uwaga! Komunikat dotyczący przemieszczania zwierząt domowych z Chorwacji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Informacje na temat przewozu zwierząt z krajów leżących poza Unią Europejską są opisane w broszurze Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępnego poniżej:

WYMAGANIA PRZY PRZEMIESZCZANIU O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM PSÓW, KOTÓW I FRETEK, JAKO ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYMZ PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ(z wyłączeniem Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa)


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?