Back

MRPiPS: Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

Szybszy wzrost wynagrodzeń i wyraźnie niższa stopa bezrobocia – tak według Eurostatu wygląda sytuacja na rynku pracy w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ministestwa Rodziny, Pracy i Polity Społecznej, „Polski rynek pracy na tle innych krajów UE”, 29.11.2017