Back

MRPiPS: Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem”, 22.02.2018