Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Back

Mieszkam i od 10 lat pracuje w Wielkiej Brytanii. W czerwcu kończę 65 lat i chcę złożyć wniosek o emeryturę w Polsce, ale nadal będę pracować w Irlandii. Czy można pobierać emeryturę w Polsce i nadal pracować w Irlandii?

Zgodnie z krajowymi przepisami, w celu podjęcia wypłaty polskiego świadczenia konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy z aktualnym zagranicznym pracodawcą oraz przedłożenie do ZUS dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Jeśli nie dopilnuje Pan tych formalności prawo do emerytury w Polsce zostanie zawieszone. Dotyczy to również osób zatrudnionych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.