Back

Miejsce zameldowania na pobyt czasowy

1. Rejestracja w urzędzie pracy
Osobom poszukującym pracy, polskie Publiczne Służby Zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

2. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

3. Zameldowanie
Jeżeli po powrocie do Polski przebywamy pod danym adresem dłużej niż 3 doby, jesteśmy zobowiązani zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie jest dokonywane od ręki.