Back

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

1. Organizacje wspierające przedsiębiorców
W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.