Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Back

Kiedy należy się zameldować?

Wyczytałem na waszej stronie, że „formalności związanych z meldunkiem należy dopełnić przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia do Polski”. Czy to znaczy, że jak się wtedy nie zamelduję, to jestem przestępcą?

Zgodnie z art. 24 Ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427):

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
  2. Obowiązek meldunkowy polega na:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 27 w. w. Ustawy mówi o tym, iż obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.