Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Norwegii?

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Norwegii?

W przypadku, gdy polski pracownik podjął zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą na terenie Norwegii samodzielnie, wówczas winien dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed organami na terenie Norwegii, w szczególności przed właściwym sądem, zgodnie z obowiązującym w tym państwie ustawodawstwem.

W tej sprawie należy skontaktować się z Inspekcją Pracy w Norwegii (Arbeidstilsynet), która uruchomiła linię telefoniczną w języku polskim: tel. 815 48 222 (następnie trzeba wybrać cyfrę 1). Infolinia czynna jest we wtorki oraz w piątki od 08.00 do 15.45. Więcej informacji  na stronie Arbeidstilsynet w j. polskim.

Ponadto w przypadku polskich pracowników delegowanych do pracy w Norwegii przez pracodawcę mającego siedzibę w Polsce, można  również uzyskać pomoc prawną w Polsce w Państwowej Inspekcji Pracy.

Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzeganie przepisów prawa pracy u pracodawcy kierującego pracownika do pracy za granicą, jak również w uzasadnionych przypadkach Główny Inspektorat Pracy podejmuje działania służące rozpatrzeniu skargi przez właściwe w sprawie urzędy na terenie państwa przyjmującego. Czynności te obejmują tłumaczenie skargi oraz dokumentów niezbędnych w wyjaśnieniu danej sprawy na język obowiązujący w państwie przyjmującym.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również postępowania w sprawach dotyczących pracowników, którzy podjęli pracę za granicą w wyniku skierowania do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia.
Informacje o poradach prawnych Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce są dostępne na stronie www.pip.gov.pl.