Back

Formularz U1 – jak go uzyskać w Wielkiej Brytanii?

Decyzja podjęta – wracasz. Pierwsze z wątpliwości, jakie się pojawią, to: co załatwić przed wyjazdem, czego lepiej dopilnować będąc jeszcze w Wielkiej Brytanii.

Niezależnie od tego czy zamierzasz rejestrować się w urzędzie pracy w Polsce zaraz po powrocie, czy nie przewidujesz takiej opcji, formularz U1 to jeden z tych dokumentów, które warto mieć. To potwierdzenie Twoich okresów składkowych w Wielkiej Brytanii, przydatne przy ustalaniu prawa do zasiłku w Polsce.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

W ostatnim czasie wymogi względem załączników do wniosku o wydanie formularza U1 odrobinę się zmieniły. A zatem przygotuj kserokopie:

- ostatnich payslipów otrzymanych od każdego z pracodawców, u których pracowałeś w okresie ostatnich trzech lat,

- jeśli byłeś zatrudniony, to powinieneś dołączyć również P60 lub payslipy za marzec z ostatnich trzech lat

oraz dodatkowo list od Twojego ostatniego pracodawcy potwierdzający powód rozwiązania stosunku pracy. Pismo to musi również zawierać wszystkie szczegóły kontaktowe: nazwę, adres i numer telefonu. Dotąd ten dokument nie był wymagany.

Procedura krok po kroku

Druk wniosku CA 3916, który będziesz musiał wypełnić, jest dostępny na brytyjskiej stronie rządowej www.gov.uk. Przygotuj informacje na temat Twojego zatrudnienia i pobytu w Wielkiej Brytanii oraz dane dotyczące Twoich pracodawców. Uzupełnij go cyfrowo na stronie, a następnie wydrukuj.

Podczas wypełniania wniosku system kilkukrotnie informuje Cię o tym, jakie dokumenty powinieneś załączyć, na koniec masz możliwość sprawdzenia czy zgromadziłeś całą niezbędną dokumentację.

Wypełniony i wydrukowany wniosek CA3916 oraz potrzebne załączniki zapakuj w kopertę i wyślij na adres:

Customer Operations
National Insurance Contributions & Employer Office
International Caseworker
Benton Park View
NEWCASTLE UPON TYNE
NE98 1ZZ
United Kingdom

W odpowiedzi na podany we wniosku adres HM Revenue & Customs prześle potwierdzenie twoich okresów ubezpieczenia w postaci formularza U1.

Pamiętaj!

Nawet jeśli za kilka lub kilkanaście lat będziesz potrzebował zarejestrować się w urzędzie pracy, ten dokument będzie potwierdzał okresy składkowe przebyte w Wielkiej Brytanii. Pamiętaj jedynie, że składki odprowadzane podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej (self-employment) nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku. Okres ten nie będzie potwierdzony przez HM Revenue&Customs jako kwalifikujący do przyznania prawa do zasiłku.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl