Back

E 124

Formularz E124 jest wnioskiem do właściwej instytucji ubezpieczeniowej o przyznanie zasiłku pogrzebowego osobie, która pokryła koszty pochówku zmarłej osoby, a zamieszkuje w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest ubezpieczona w tej instytucji.

1. Zasiłek pogrzebowy
Osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy....