Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Back

Czy po powrocie do kraju mogę otrzymać mieszkanie komunalne?

Planuję powrót do kraju, jednakże nie mam wystarczających funduszy, aby kupić lub wynająć mieszkanie. Czy istnieje jakaś instytucja, która może mi pomóc w znalezieniu mieszkania?

Zasady przyznawania mieszkań socjalnych są ustalane przez gminy, dlatego nie są one jednolite. Są one zapisywane w uchwale gminy i dotyczą tylko jej zasobów mieszkań komunalnych. Najczęściej brane są pod uwagę kryteria dochodowe i dotychczasowa sytuacja mieszkaniowa.

Dlatego też informacji, kto, kiedy i na jakich zasadach ma prawo do mieszkania komunalnego – trzeba ich szukać w swojej gminie. Żeby uzyskać informacje o możliwości otrzymania  mieszkania socjalnego powinna się Pani kontaktować z konkretnym Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Ze względu na to, iż nie podała nam Pani do jakiego miasta planuje Pani swój powrót, możemy jedynie wskazać, gdzie można znaleźć dane adresowe gminnych ośrodków społecznych.

Pomocnym będzie skorzystanie z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie portalu Powroty.

Po kliknięciu na dane województwo należy wybrać link: Pomoc Społeczna, a następnie miasto, do którego planuje Pani powrót.