Rodzina Rodzina

Back

Czy istnieje obowiązek rejestracji w Polsce dziecka urodzonego za granicą?

Od kilku lat mieszkamy z mężem w Wielkiej Brytanii. Czy powinnam w Polsce zarejestrować nasze dziecko, które urodziło się za granicą?

Co do zasady nie ma takiego obowiązku. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie polskiego aktu
urodzenia w rejestrze stanu cywilnego jest konieczne dla uzyskania numeru PESEL, czy otrzymania
dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Dzieci.