Zdrowie Zdrowie

Back

Czy emeryt (emerytura francuska) po powrocie do Polski na stałe może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia?

Czy emeryt (emerytura francuska) po powrocie do Polski na stałe może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia?

Jeśli jest Pan ubezpieczony w innym kraju UE np. we Francji, a zamieszkuje na terenie Polski wówczas, powinien Pan w kraju ubezpieczenia otrzymać dokument przenośny S1 (dawny formularz E 106), który należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i na jego podstawie uzyskiwać wszystkie świadczenia, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce. 

Do czasu uzyskania dokumentu przenośnego S1 (dawnego formularza E 106), ale po złożeniu wniosku o dokument ten, nawet za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, powinien Pan dostać świadczenia niezbędne w czasie Pana pobytu w Polsce na podstawie karty EKUZ.