Back

Cło

1. Mienie przesiedleńcze
Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.