Back

CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) to traktat międzynarodowy, którego głównym celem jest kontrola, redukcja lub całkowita eliminacja handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Obecnie sygnatariuszami Konwencji jest 175 państw z całego świata w tym Polska. Pod ochroną Konwencji jest ponad 33 tys. gatunków zwierząt i roślin. Handel tymi gatunkami lub przedmiotami pochodnymi tych gatunków jest zabroniony prawem.

1. Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem
Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja Waszyngtońska, CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.