Back

„Rodzina 500 plus” a praca za granicą

Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami im bezpośrednio podległymi.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, „„Rodzina 500 plus” a praca za granicą”, 19.08.2016