Powrót

Dzieci

Tagi: Dziecko, PESEL, Paszport, Ubezpieczenie zdrowotne, Szkoła, Nostryfikacja

Dzieci

Dzieci powracające z Wielkiej Brytanii Wracając do Polski z dziećmi, należy zgromadzić i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty urzędowe, ubezpieczenia zdrowotnego oraz szkolne, aby po powrocie do Polski móc dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

W przypadku polskiego dziecka urodzonego za granicą istotny będzie zagraniczny akt urodzenia, na podstawie którego będzie można zarejestrować dziecko w polskich księgach stanu cywilnego. Rejestracji można dokonać jeszcze przed wyjazdem przez Konsulat RP właściwy ze wzgędu na miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

Również przez Konsulat można dopełnić formalności związanych
z nadaniem dziecku numeru PESEL i wydania paszportu, który jest często wymaganym dokumentem tożsamości dziecka, z którym podróżujemy za granicę.

Ważne są również dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, jak karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie, w czasie dalszego leczenia w Polsce.

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest wcześniejsze pobranie dokumentów ze wszystkich szkół, które dziecko ukończyło w Wielkiej Brytanii – lokalnych (brytyjskich)
i polskich (jeśli do takich uczęszczało). Więcej piszemy o tym
w artykule „Dzieci w szkole”.

Warto wiedzieć
W przypadku świadectw promocyjnych z klasy do klasy nie wymaga się nostryfikacji dokumentu, ale już w przypadku świadectwa ukończenia szkoły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub licealnym nostryfikacja jest obowiązkowa. Nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły (w tym świadectw maturalnych) dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce po powrocie. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych”.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?