Powrót

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-29

Tagi: Dziecko, Świadczenia rodzinne, Zasiłek macierzyński

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

Osoba ubiegająca się o jego przyznanie musi mieć uprzednio przyznany zasiłek rodzinny.

Dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto wiedzieć
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego nie przysługuje osobie, która:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy,
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?