Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

Czy należy mi się zwrot całkowity zapłaconego podatku kosztem rezygnacji z lat pracy w Wielkiej Brytanii?

Czy należy mi się zwrot całkowity zapłaconego podatku kosztem rezygnacji z lat pracy w Wielkiej Brytanii?

Może Pan starać się o zwrot tylko nadpłaconego podatku, a nie o całkowity zwrot - jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance).

Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan w naszym serwisie pod adresem:
http://zielonalinia.gov.pl/Podatki-8426.