Rodzina Rodzina

Powrót

Czy cudzoziemiec chcący zalegalizować swój pobyt w Polsce musi być także zameldowany w naszym kraju? Czy wystarczy jedynie adres zamieszkania?

Czy cudzoziemiec chcący zalegalizować swój pobyt w Polsce musi być także zameldowany w naszym kraju? Czy wystarczy jedynie adres zamieszkania?  

Każdy cudzoziemiec w Polsce ma obowiązek zameldowania się. Obowiązek ten dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od tego, na jakiej podstawie przebywają w Polsce. Obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Polski. Zgłoszenia zameldowania dokonuje się w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie niezwłocznie. Dokument jest ważny do czasu upływu terminu zameldowania w przypadku zameldowania na pobyt czasowy. Czas zameldowania nie będzie dłuższy, niż data ważności dokumentu pobytowego.

Cudzoziemiec może wyrobić meldunek w Polsce pod warunkiem, że posiada ważną wizę lub kartę pobytu, paszport zagraniczny i umowę wynajmu mieszkania. Aby wyrobić w Polsce meldunek należy udać się do urzędu miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Przy wyrobieniu karty pobytu wystarczy mieć meldunek tymczasowy. Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy, to może zameldować się w Polsce maksymalnie na cały okres ważności swojej wizy (pod warunkiem, iż w tym okresie będzie posiadać ważną umowę wynajmu mieszkania).