Rodzina Rodzina

Powrót

Chciałabym zaopiekować się wnuczką podczas nieobecności jej rodziców. Jakie formalności powinniśmy załatwić, żeby jej pobyt ze mną był legalny?

Moja wnuczka aktualnie przebywa z rodzicami w Holandii. Z moją córką i zięciem ustaliliśmy, że lepiej jej będzie jednak w Polsce. Ja chciałabym się nią zaopiekować podczas nieobecności jej rodziców. Jakie formalności powinniśmy załatwić, żeby jej pobyt ze mną był legalny?  

W opisanej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zawieszenie władzy rodzicielskiej ojca i matki oraz o ustanowienie opiekuna małoletniego. Można wskazać określoną osobę, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem np. babcię. Podstawą prawną jest art. 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje, iż w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna ustanie. Przyjmuje się, iż taka przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej występuje np. wówczas gdy rodzice wyjeżdżają za granicę i dziecko zostaje w kraju.