Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Chcę wysłać moje rzeczy w ramach mienia przesiedleńczego samolotem, miesiąc przed moim powrotem. Muszę być na miejscu, żeby je odebrać, czy może to ktoś zrobić za mnie?

Chciałem wysłać moje rzeczy w ramach mienia przesiedleńczego drogą lotniczą, miesiąc przed moim powrotem. Czy muszę być na miejscu, żeby je odebrać, czy może to ktoś zrobić za mnie i przedstawić odpowiednie dokumenty?

Osoba trzecia może odebrać rzeczy przesłane w ramach mienia przesiedleńczego. Aby tego dokonać powinna posiadać upoważnienie wydane przez osobę przesiedlającą się.

Upoważnienie (najlepiej notarialne) powinno upoważniać konkretną osobę do odebrania określonych rzeczy według załączonej listy i do dokonania odprawy celnej.

Osoba przesiedlająca się powinna również przesłać spis przewożonych rzeczy i dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z należności celnych.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Informacja Służby Celnej:
- infolinia: 801 470 477
- telefon: +48 33 857 6251 (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych)
- fax: +48 33 857 6383
- e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
- adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a