Powrót

Władza rodzicielska

1. Ulga na dzieci
W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2010 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

2. Władza rodzicielska
Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej.

3. Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica
Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba, że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.