Powrót

Świadectwo szkolne

1. Rejestracja w urzędzie pracy
Osobom poszukującym pracy, polskie Publiczne Służby Zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

2. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź w drodze nostryfikacji.

3. Dzieci w szkole
Rodzaj formalności związanych z zapisywaniem dzieci do polskiej szkoły zależy od tego, czy posiadają one obywatelstwo polskie, czy są cudzoziemcami. W obu wypadkach należy pamiętać o zabraniu za sobą dokumentów, dotyczących edukacji dzieci za granicą.