Powrót

Staż pracy

1. Referencje
Jeżeli pracowałeś za granicą, warto poprosić pracodawcę o referencje. Pozwalają one zarekomendować Cię jako dobrego pracownika, są świadectwem jakości wykonywanej pracy, ale też informacją, że dobrze sobie poradziłeś poza Polską. Warto też zapytać, czy były pracodawca chętnie udzieli referencji ustnych.

2. Uznawanie stażu pracy z pobytu zagranicą
Udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych, jeśli pracownik był zatrudniony w państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii, albo w innym państwie, ale opłacał składki na Fundusz Pracy w Polsce.