Powrót

Przeniesienie firmy zagranicznej do Polski

Tagi: Podatki, Firma

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-01-02

Przeniesienie firmy zagranicznej do Polski

Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski może polegać jedynie na zawiązaniu nowej spółki w Polsce, zgodnie
z przepisami kodeksu spółek handlowych.

W takiej sytuacji nie zostaje zachowana ciągłość prawna pomiędzy spółką zagraniczną a spółką zarejestrowaną w Polsce. Konieczne jest bowiem zlikwidowanie spółki za granicą i założenie nowej spółki w Polsce. Można do tego wykorzystać ten sam majątek.

Zmiana siedziby lub zarządu firmy powoduje powstanie w Polsce nieograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że dochody firmy w całości są opodatkowane w Polsce, niezależnie od miejsca położenia źródeł dochodów.

Warto wiedzieć
Wyjątkiem od powyższego jest spółka europejska (SE). Umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze całej Unii Europejskiej, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków wymaganych przez prawo krajowe.

Spółka europejska może być założona przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może się to odbywać na drodze połączenia, przekształcenia lub założenia SE, po spełnieniu dodatkowych wymagań działalności transgranicznej. Możliwość założenia SE mają spółki, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 120 000 euro.

Spółki europejskie oraz spółki zarejestrowane w Polsce mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski na takich samych zasadach. Różnice dotyczą prowadzenia działalności poza granicami Polski.

Spółki zarejestrowane w Polsce, które chcą prowadzić działalność na terenie UE, muszą czynić to w formie prawnej zgodnej z prawem krajowym państwa członkowskiego, na którego terenie zamierzają działać (np. jako oddział czy przedstawicielstwo).

Warto wiedzieć
Z uwagi na małe zainteresowanie dotychczasową formą funkcjonowania spółki europejskiej (SE) wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Komisja Europejska opracowała projekt rozporządzenia o statucie europejskiej spółki prywatnej (SPE).

Jej zakładanie i prowadzenie ma być odformalizowane i uproszczone. Rozporządzenie to będzie zawierało pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby rozwinąć swoją działalność w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Z projektem rozporządzenia można zapoznać się na stronie Komisji Europejskiej.

Zasady opodatkowania spółek europejskich podatkiem dochodowym są określone przez prawo kraju, w którym spółka ma swoją statutową siedzibę. Spółki europejskie z siedzibą w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlega całość ich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł dochodów.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?