Powrót

Przejście graniczne

1. Przewóz roślin
Jeśli rośliny przywożone są z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

2. Przewóz zwierząt domowych
Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski z państw członkowskich EOG lub Szwajcarii pod warunkiem, że: mają tatuaż lub wszczepiony mikroczip, zapewniający identyfikację zwierzęcia, są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mają paszport wydany przez lekarza weterynarii.